LATEST NEWS

Artsakh Displaced Individuals Thrive in SASTIC Scholarship Program

26 January 2024

Read More
20.11.2023

21 November 2023

Read More
Scholarship for Individuals Forcibly Displaced from Artsakh

11 November 2023

Read More

ALL NEWS

Աջակցություն արցախյան տեղեկատվական ընկերություններին

3 October 2023

Read More
Empower Artsakh Refugee Students: Support Education Programs

1 October 2023

Read More
Breaking New Horizons with Bazoomq Space Research Lab

19 September 2023

Read More
SASTIC Invests in Nu FarmTech: Innovative Smart Farming Technology

7 August 2023

Read More
ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ

5 August 2023

Read More
«Ոչ թե բարեգործություն, այլ՝ ներդրում». զրուցել ենք Ռադիո Վանի հետ

30 July 2023

Read More
SASTIC and the Functional Materials Lab join forces for next-gen solar cell development!

5 July 2023

Read More
SASTIC Invests in Denovo Sciences Inc

10 May 2023

Read More
SASTIC Provides Grant Funds to the Armenian Bioinformatics Institute

7 May 2023

Read More
28 March 2023

28 March 2023

Read More
«AI/ML ուղղություններով ուսնակություն» ծրագրի ավարտ

1 March 2023

Read More
ՍԱՍՏԻԿ-ՊրոտոԼաբ համագործակցություն

1 December 2022

Read More
30 November, 2022

30 November 2022

Read More
SASTIC Launches AI and Machine Learning Internship Program for War Veterans

15 November 2022

Read More
Արհեստական բանականություն և մեքենայական ուսուցում ուղղություններով ուսնակություն

15 November 2022

Read More
16 October 2022

16 October 2022

Read More

Join our next online event by registering today