SASTIC Invests in Nu FarmTech: Innovative Smart Farming Technology

7 August 2023

SASTIC Invests in Nu FarmTech: Innovative Smart Farming Technology

We are thrilled to announce about our new investment!

SASTIC has invested in Nu FarmTech, a smart farming technology company! With this investment, we are supporting our commitment to STEM entrepreneurship in Armenia and helping to improve the future of farming.

Nu FarmTech’s innovative technology is designed to revolutionize the way we grow crops, ensuring monitoring and control of greenhouse processes, and improving crop quality and productivity.

Stay tuned for future updates and details.

RELATED NEWS

Empowering Displaced Youths: Stories from SASTIC’s Scholarship Program (Video Interview)

23 April 2024

Read More
Meet the Inspiring Faces Behind Our Scholarship Program!

25 March 2024

Read More
AMADEE-24 Launch Event

16 March 2024

Read More
Արցախից տեղահանված երիտասարդների կարողությունների հզորացում. մեկնարկել է Python դասընթացը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում

5 March 2024

Read More