Orthopedic implants 3D printing

25 April 2021

Orthopedic implants 3D printing

SASTIC signed its first investment (Convertable Notes) agreement with the AIP Tech team.

 

With this investment, SASTIC will contribute to the development of orthopedic implant technologies in Armenia, in particular, to the 3D modeling of virtual implants, surgical planning, and preparation of patient-specific anatomical models and implants using 3D printing and 5X CNC machines.

 

The AIP Tech commits to providing 5 copies of implants to our war-affected beneficiaries to restore their health.

About AIP Tech (CivilNet report )

Story by Mirna Bzdigian –  Beauty with a Purpose Project

RELATED NEWS

Empowering Displaced Youths: Stories from SASTIC’s Scholarship Program (Video Interview)

23 April 2024

Read More
Meet the Inspiring Faces Behind Our Scholarship Program!

25 March 2024

Read More
AMADEE-24 Launch Event

16 March 2024

Read More
Արցախից տեղահանված երիտասարդների կարողությունների հզորացում. մեկնարկել է Python դասընթացը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում

5 March 2024

Read More