SASTIC Launches AI and Machine Learning Internship Program for War Veterans

We are excited to announce that SASTIC has launched an internship program focused on artificial intelligence and machine learning for war veterans. During the program, students will work under the supervision of international and local experts in the field, gaining knowledge and experience that will be valuable in the job market and for generating new ideas and change.

The internship program is being implemented in collaboration with Stimulus of Thought, an NGO that has been providing intense training in AI/ML and web development to war veterans in Armenia. The program will be split into three steps:

There will be two groups of five students, and three technical mentors will be available to provide support and guidance. Twice a week, the students will meet for in-person sessions to receive hands-on help with their projects, and there will also be twice weekly meetings to check progress and review/evaluate findings.

We are proud to support the education and career development of war veterans through this internship program, and we look forward to seeing the exciting results that come out of it. Stay tuned for updates on the program and its progress.

27 Aug 2022

Հարգելի՛ համախոհներ,

Ստորև ծանոթացեք նախորդ շաբաթների թարմացումներին և նորություններին․

Ընթացիկ աշխատանքները

Հղումներ

31 May 2022

Հարգելի՛ համախոհներ,

Ստորև ծանոթացեք նախորդ շաբաթների թարմացումներին և նորություններին․

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ 501(c)(3) կարգավիճակ ստանալու վերաբերյալ ՍԱՍՏԻԿ-ի հայտը հաստատվել է ԱՄՆ հարկային ծառայության կողմից: 

  1. Հաստատված նախագծեր՝ 

  1. Ընթացիկ աշխատանքները՝

13 May 2022

Հարգելի՛ ՍԱՍՏԻԿ-ցիներ և համախոհներ,

 

Նախորդ շաբաթ կայացել է ՍԱՍՏԻԿ-ի ընդհանուր հանդիպումը: 

Հանդիպման ձայնագրությանը կարող եք ծանոթանալ ստորև: 

https://youtu.be/qUF5C1UfbKY

SASTIC Provides vLab Package to Prototype of Future

10 May 2022

We are excited to announce that SASTIC has provided the Prototype of Future team with a SASTIC vLab package, including a Palette-3-Pro device. The team has demonstrated a clear plan for how they will use these tools to create new products and services. This collaboration is a testament to the dedication and hard work of the Prototype of Future team, and we are thrilled to support them in their endeavours.

The vLab package is designed for teams or companies with experience in similar equipment and a clear plan for how they will use the tools provided. In this case, the Prototype of Future team has demonstrated their commitment and ability to make the most of the resources available to them.

We believe that the vLab package will be a valuable asset to the Prototype of Future team, and we look forward to seeing the results of their efforts.

We encourage all interested parties to learn more about the vLab package and how it can support their projects. Contact us for more information and to apply for the program here. Let’s work together to build a brighter future for Armenia.

More information is here.

18 Apr 2022

Հարգելի՛ ՍԱՍՏԻԿ-ցիներ և համախոհներ,

 

Նախորդ շաբաթների թարմացումը և նորությունները․ 

Ուրախ ենք ողջունել Աննա Գալստյանին, ով կմիանա SASTIC-AM-ին՝ որպես կառավարող տնօրեն: Աննան ավարտել է Գյումրու պետական ​​մանկավարժական ինստիտուտը՝ ստանալով բակալավրի աստիճան և ՀՀ պետական ​​կառավարման ակադեմիան՝ ձեռք բերելով մագիստրոսի աստիճան, ունի բազմաթիվ այլ վկայականներ, այդ թվում՝ նախագծերի կառավարման ավարտական վկայական։

Աննան արդեն տաս տարի ներգրավված է տարատեսակ միջազգային նախագծերում՝ ինչպես մասնավոր, այնպես էլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններում։ Աննան նաև ՍԱՍՏԻԿ-ի ակտիվ անդամ է և նպաստել է ՍԱՍՏԻԿ-ի ծրագրերի իրականացմանը բազմաթիվ ուղղություններով: Մենք անչափ ոգևորված ենք, որ Աննան միանում է մեր թիմին՝ ամրապնդելով ՍԱՍՏԻԿ-ի ինստիտուցիոնալ հիմքերը։ Խնդրում ենք տրամադրեք ձեր աջակցությունը բոլոր հնարավոր ձևերով: Աննան առայժմ աշխատելու է հեռավար, Գյումրիից։

Հաստատված նախագծեր՝ 

Նախագծեր, որոնց ուսումնասիրությունն ընթացքի մեջ է՝ 

Ընթացիկ աշխատանքները՝

26 March 2022

Հարգելի՛ ՍԱՍՏԻԿ-ցիներ և համախոհներ,

Նախորդ շաբաթների թարմացումը և նորությունները․ 

Խնդրում ենք տարածել։

           http://localhost/sastic/internal-financial-reports/ 

 

12 Feb 2022

Հարգելի՛ ՍԱՍՏԻԿ-ցիներ և համախոհներ,

Նախորդ շաբաթների թարմացումը և նորությունները․ 

16 Jan 2022

Հարգելի՛ ՍԱՍՏԻԿ-ցիներ, համախոհներ,

2022թ.-ի աշխատանքները սկսված են։ 

 

Խնդրում ենք տարածել։

 

                http://localhost/sastic/internal-financial-reports/ 

8 Dec 2021

DSC00213
DSC00201
DSC00209
DSC00223
DSC00226
DSC00227

Previous
Next

Սիրելի՛ ՍԱՍՏԻԿ-ի անդամներ և աջակիցներ,

(English text below)

Այսօր մեծ օր է մեզ բոլորի համար, քանզի մեր աջակցությամբ ստեղծված կազամակեպությունը իր առաջին ներդրումը կատարեց մեր հայրենի երկրում։

ՍԱՍՏԻԿ-ի տասնյակ անդամների քրտնաջան և անձնվեր աշխատանքի և բոլոր անդամների անշահախնդիր ներդրումների արդյունքում ՍԱՍՏԻԿ-ն այսօր առաջին ներդրումային (ՓՈԽԱՐԿԵԼԻ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅԱՆ) պայմանագիրը կնքեց AIP Tech թիմի հետ (https://www.aiptech.org/). Հիմնական պայմաններն են՝

Այս ներդրումով ՍԱՍՏԻԿ-ը նպաստելու է Հայաստանում oրթոպեդիկ իմպլանտների տեխնոլոգիաների զարգացմանը, մասնավորապես եռաչափ (3D) վիրտուալ իմպլանտների մոդելավորմանը, վիրաբուժական պլանավորմանը, հիվանդին հատուկ իմպլանտների համար անատոմիական մոդելների և իմպլանտների պատրաստմանը՝ օգտագործելով 3D հադուկ տպիչներ և 5X CNC -մեքենաներ։

Ընկերությունը նաև պարտավորվել է 5 օրինակ իմպլանտներ հատկացնել պատերազմից տուժած մեր շահառուներին, նրանց առողջությունը վերականգնելու համար։

Սա մեծ նշաձող էր բոլորիս համար ի ցույց դնելու, որ մենք միասին ընդունակ ենք`

Մյուս նշաձողը թող լինի՝ առնվազն մեկ ներդրում մեկ ամսում։ 

Կան մեզ ավելի շատ միավորող բաներ, քան` բաժանող:  Եկեք մեզ և աշխարհին ցույց տանք, որ նույնիսկ ծայրահեղ պայմաններում մենք ի վիճակի ենք ստեղծել միջավայր և հաստատություններ, որոնք կարող են փոխել պատմության ընթացքը։

Ուղղորդե՛ք Ձեր ընկերներին միանալ շարժմանը այստեղ՝ http://localhost/sastic/join-sastic 

 ——-

Dear SASTIC members and supporters,

Today is a big day for all of us, as the organization created with our support has made its first contribution in our homeland.

As a result of the hard work of dozens of SASTIC members and the unselfish financial contributions of all members, today SASTIC signed its first investment (Convertible Notes) agreement with the AIP Tech team (https://www.aiptech.org/). The main conditions are:

With this investment, SASTIC will contribute to the development of orthopedic implant technologies in Armenia, in particular, to the 3D modeling of virtual implants, surgical planning, and preparation of patient-specific anatomical models and implants using 3D printing and 5X CNC machines.

The AIP Tech commits to providing 5 copies of implants to our war-affected beneficiaries to restore their health.

This was a tremendous milestone for all of us, showing that together we are capable of:

Our next milestone should be to have at least one investment per month.

There are more things uniting than dividing us. Let us show the world that even in extreme conditions we are able to create such an environment and institutions that can change the course of history.

Invite your friends to join the movement here: http://localhost/sastic/join-sastic