28 March 2021

28 March 2021

28 March 2021

Սիրելի՛ ընկերներ,

Այս շաբաթվա թարմացումը․ 

Աշխատանքային խմբերի ձևավորում

Ձևավորվել է Նախագծերի Կառավարման թիմը, և հաստատվել են թիմի առաջնային խնդիրները (objectives).

  • Ստեղծել Նախագծերի Կառավարման ուսումնական նյութեր/Create Project Management learning materials,
  • Կազմակերպել դասընթացներ ընտրված շահառուների հետ՝ բաղկացած 10X3 մարդուց/Organize trainings with selected candidates from beneficiaries 10×3 people,
  • Կազմակերպել գործնական ծրագրեր Նախագծերի Կառավարման համար և կիսել դրանց լավագույն փորձը պրակտիկանտների և թիմի հետ/Organize internship programs for project management and share best practises with inters and team,
  • Սահմանել և կիրառել SASTIC-ի Նախագծերի Կառավարման մեթոդը և գործիքները/Define and deploy SASTIC project management framework and Project Management tools:

Ովքեր Նախագծերի Կառավարման/Project Management փորձ ունեն և ցանկանում են միանալ աշխատանքային թիմին, խնդրում ենք գրել։

Մյուս աշխատանքային խմբերի ձևավորումը շարունակվում է։

Պրոյեկտների ընթացքը

Պրոյեկտների հիմնական առաջնային վերանայումը շարունակվում է և գրեթե ավարտված է: Ընդունված բոլոր դիմումները կուսումնասիրվեն մինչև այս ամսվա վերջ և կգնահատվեն, մնացածները՝  հաջորդ փուլում։

Ընտրված պրոյեկտների հարցազրույցներում քննարկվող հարցաշարը և չափանիշները հստակեցված են։

Աշխատանքային խմբերի ձևավորմանը զուգընթաց հաջորդ շաբաթվանից բարձր գնահատական ստացած պրոյեկտների հեղինակները կհրավիրվեն հարցազրույցի։

Հաջորդ քայլերն են.

  • Աշխատանքային խմբերի արդյունքների չափանիշների սահմանումը,
  • Հարցազրույցների պլանավորում և նախնական հետազոտությունների անցկացում ըստ ռազմավարական ոլորտների:

Շահառուների գրանցումը 

Շահառուների գրանցումը բաց է հետևյալ հղումով՝ http://localhost/sastic/beneficiary-registration/  : Ինչպես արդեն ասվել է, գրանցված շահառուներից կձևավորվեն խմբեր, որոնց համար կկազմակերպվեն Նախագծերի Կառավարման դասընթացներ։ Հաջողությամբ ավարտածները կներառվեն գործնական ծրագրերում՝ սովորելու ծրագրի կառավարման տեխնիկան և գործիքները, այնուհետև կմիանան SASTIC-ին՝ առաջիկա ծրագրերը ղեկավարելու համար: Այս պահին գրանցվել է մոտ 70 հոգի, որոնց հետ հանդիպումներ կկազմակերպվեն առաջիկայում։

RELATED NEWS

Investment in TACTUN

15 July 2024

Read More
Empowering Displaced Youths: Stories from SASTIC’s Scholarship Program (Video Interview)

23 April 2024

Read More
Meet the Inspiring Faces Behind Our Scholarship Program!

25 March 2024

Read More
AMADEE-24 Launch Event

16 March 2024

Read More