13 May 2022

13 May 2022

13 May 2022

Հարգելի՛ ՍԱՍՏԻԿ-ցիներ և համախոհներ,

 

Նախորդ շաբաթ կայացել է ՍԱՍՏԻԿ-ի ընդհանուր հանդիպումը: 

Հանդիպման ձայնագրությանը կարող եք ծանոթանալ ստորև: 

https://youtu.be/qUF5C1UfbKY

RELATED NEWS

20.11.2023

21 November 2023

Read More
Scholarship for Individuals Forcibly Displaced from Artsakh

11 November 2023

Read More
Աջակցություն արցախյան տեղեկատվական ընկերություններին

3 October 2023

Read More
Empower Artsakh Refugee Students: Support Education Programs

1 October 2023

Read More