Please select a membership level and join SASTIC.

Ու գընաց Դավիթ ծանոթ պառավին.
— Նանի ջա ՜նասավժանգոտած ու հին
Երկաթի կըտորանթարոցշամփուր,
Ինչ ունես չունեսհավաքի՜րինձ տուր,
Մի էշ էլ գըտիրոր վըրեն նըստեմ,
Կըռիվ տի գընամ Մըսրա զորքի դեմ:
— Վա՛յԴավի ՜թասավմահս տանի քեզ.
Դո ՞ւ պետք է էն հոր զավակը լինե՛ս

Քու հերն ուներ կըռվի համար
Հըրեղեն ձիոսկի քամար,
Ծալ-ծալ կապենգուռզը պողպատ,
Թամբ սադափենկուռ սաղավարտ,
Խաչ պատրաստին իր աջ բազկին,
Զըրահ շապիկԹուր-Կեծակին,

Դու եկել եսա ՜յ խենթ ու ծուռ,
Ինձնից կուզես էշ ու շամփո ՛ւր
— Ամա ՜ննանի ՜չեմ լըսել դեռ:
Ո ՛ւր են հիմի իմ հոր զենքեր:
— Հորեղբորըդ գընա հարցուր.
Ո՞ւր ենասահանի ՜րբերտուր:
Բան էթե որ չըտա սիրով,
Աչքը հանիր՝ խըլիր զոռով:

Ամսական Անդամակցություն

Qurkik Jalalin

Քուռկիկ Ջալալին

Sword Ketsakin

Թուր Կեծակին

Gem Saddle

Թամբ սադափեն

Steel Flail

Գուռզը պողպատ

Helmet

Կուռ Սաղավարտ

Armor

Զըրահ
շապիկ

Տարեկան Անդամակցություն

Qurkik Jalalin

Քուռկիկ Ջալալին

Sword Ketsakin

Թուր Կեծակին

Gem Saddle

Թամբ սադափեն

Steel Flail

Գուռզը պողպատ

Helmet

Կուռ Սաղավարտ

Armor

Զըրահ
շապիկ