General Meeting

14 January 2021

General Meeting

Dear SASTIC Supporters,

As we have the Organization constitution draft ready, we are planning to present it to you and the wider public to collect your feedback and move on to the next steps.

There are two scheduled meetings:

  • In Armenia, at SATURDAY, JANUARY 23, 2021 AT 12 PM UTC – 2 PM UTC.
    Register in advance for this meeting here.
  • The same event, in English, at SATURDAY, JANUARY 23, 2021 AT 6 PM UTC – 8 PM UTC
    Register in advance for this meeting here

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

After registration, please share the event with the general public as well.

Thank you very much for your support, meet you soon.

SASTIC

RELATED NEWS

Empowering Displaced Youths: Stories from SASTIC’s Scholarship Program (Video Interview)

23 April 2024

Read More
Meet the Inspiring Faces Behind Our Scholarship Program!

25 March 2024

Read More
AMADEE-24 Launch Event

16 March 2024

Read More
Արցախից տեղահանված երիտասարդների կարողությունների հզորացում. մեկնարկել է Python դասընթացը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում

5 March 2024

Read More