Web programming courses, aiming development in communities

25 April 2021

Web programming courses, aiming development in communities

Current Status: Under Review.

Provider: EduArmenia

The EduArmenia Proposal is: 

1. Organize free web programming classes for citizens of the Republic of Armenia and border villages.

2. The trainings’ and internships outcomes would be the free products that contribute to the community’s development. These products may differ depending on the identified needs of the communities.

Ի՞նչ է առաջարկում EduArmenia-նՔայլաշարը.1. Կազմակերպել վեբծրագրավորման անվճար դասընթացներ ՀՀ սահմանամերձ գյուղերի և ԱՀ քաղաքացիների համար:2. Դասընթացների նախատեսվող արդյունքները կլինեն համայնքի զարգացմանը նպաստող պրոդուկտների անվճար ստեղծումը: Այդ պրոդուկտները կարող են լինել տարբեր ըստ համայնքների վերհանված կարիքների:  

RELATED NEWS

Breaking New Horizons with Bazoomq Space Research Lab

19 September 2023

Read More
SASTIC Invests in Nu FarmTech: Innovative Smart Farming Technology

7 August 2023

Read More
ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ

5 August 2023

Read More
«Ոչ թե բարեգործություն, այլ՝ ներդրում». զրուցել ենք Ռադիո Վանի հետ

30 July 2023

Read More