Web programming courses, aiming development in communities

25 April 2021

Web programming courses, aiming development in communities

Current Status: Under Review.

Provider: EduArmenia

The EduArmenia Proposal is: 

1. Organize free web programming classes for citizens of the Republic of Armenia and border villages.

2. The trainings’ and internships outcomes would be the free products that contribute to the community’s development. These products may differ depending on the identified needs of the communities.

Ի՞նչ է առաջարկում EduArmenia-նՔայլաշարը.1. Կազմակերպել վեբծրագրավորման անվճար դասընթացներ ՀՀ սահմանամերձ գյուղերի և ԱՀ քաղաքացիների համար:2. Դասընթացների նախատեսվող արդյունքները կլինեն համայնքի զարգացմանը նպաստող պրոդուկտների անվճար ստեղծումը: Այդ պրոդուկտները կարող են լինել տարբեր ըստ համայնքների վերհանված կարիքների:  

RELATED NEWS

SASTIC Invests in Denovo Sciences Inc

10 May 2023

Read More
SASTIC Provides Grant Funds to the Armenian Bioinformatics Institute

7 May 2023

Read More
28 March 2023

28 March 2023

Read More
«AI/ML ուղղություններով ուսնակություն» ծրագրի ավարտ

1 March 2023

Read More