Web programming courses, aiming development in communities

25 April 2021

Web programming courses, aiming development in communities

Current Status: Under Review.

Provider: EduArmenia

The EduArmenia Proposal is:

1. Organize free web programming classes for citizens of the Republic of Armenia and border villages.

2. The trainings’ and internships outcomes would be the free products that contribute to the community’s development. These products may differ depending on the identified needs of the communities.

Ի՞նչ է առաջարկում EduArmenia-նՔայլաշարը.1. Կազմակերպել վեբծրագրավորման անվճար դասընթացներ ՀՀ սահմանամերձ գյուղերի և ԱՀ քաղաքացիների համար:2. Դասընթացների նախատեսվող արդյունքները կլինեն համայնքի զարգացմանը նպաստող պրոդուկտների անվճար ստեղծումը: Այդ պրոդուկտները կարող են լինել տարբեր ըստ համայնքների վերհանված կարիքների:

RELATED NEWS

Artsakh Displaced Individuals Thrive in SASTIC Scholarship Program

26 January 2024

Read More
20.11.2023

21 November 2023

Read More
Scholarship for Individuals Forcibly Displaced from Artsakh

11 November 2023

Read More
Աջակցություն արցախյան տեղեկատվական ընկերություններին

3 October 2023

Read More