Web programming courses, aiming development in communities


Current Status: Under Review.

Provider: EduArmenia

ՀՀ և ԱՀ վերջին տարիներում, մասնավորապես հետպատերազմյան շրջանում աշակերտների կամ զինվորների վեբծրագրավորման բազմաթիվ դասընթացներ են անցկացվում: Գրեթե բոլոր դասընթացներն էլ անվճար են և նպաստում են անհատի գիտելիքների և հմտությունների զարգացմանը: Սակայն ի՞նչ է տեղի ունենում դասընթացը ավարտելուց հետ.արդյո՞ք դասընթացի մասնակիցը իր գիտելիքները և հմտությունները կիրառում է իր իսկ համայնքի զարգացման համար, թե միայն սեփական մասնագիտական աճի համար: EduArmenia-ի թիմի կազմակերպած փոքրիկ ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ անհատները սովորելով վեբծրագրավորում հիմնականում սեփական աշխատանքային ինքնակենսագրական են հարստացնում:
 
Ի՞նչ է առաջարկում EduArmenia-ն
Քայլաշարը.
1. Կազմակերպել վեբծրագրավորման անվճար դասընթացներ ՀՀ սահմանամերձ գյուղերի և ԱՀ քաղաքացիների համար:
2. Դասընթացների նախատեսվող արդյունքները կլինեն համայնքի զարգացմանը նպաստող պրոդուկտների անվճար ստեղծումը: Այդ պրոդուկտները կարող են լինել տարբեր ըստ համայնքների վերհանված կարիքների: Օրինակ մեկ համայնքի համար վեբծրագրավորման պրոդուկտը կարող է լինել “էլ. շուկայի ստեղծումը”, որի արդյունքում սպառողները արագ կկարողանան հասկանալ, թե որ գյուղում կամ համայնքում ինչ մթերք կա և երբ ու ինչ գնով կարող են գնել դա: Արդյունքում կզարգանա սպառող -մթերող կապը, ինչը կնպաստի նաև պլանավորված գյուղատնտեսության և անգամ գյուղմթերքների վաճառքին: Մեկ ուրիշ համայնքի դեպքում դա կարող է լինել տուրիզմի վերաբերյալ էլ. պրոդուկտ՝ “Հուշակոթողի քարտեզը և 3D պլանավորումը”: Թերևս մեկ ուրիշ համայնքի համար պրոդուկտ կարող է լինել ուսուցիչների և դասախոսների համար թվային գրագիտության վերաբերյալ հայալեզու հավելվածի կամ կայքէջի ստեղծումը:
3. Ինչպե՞ս կզարգանա համայնքը. յուրաքանչյուր համայնքի համար կիրականացվի կարիքների վերհանում, ապա պրոդուկտի մշակում: Կարիքների վերհանման արդյունքում կառանաձնացվեն այն առաջնահերթությունները, որոնք կնպաստեն համայնքի կայուն և երկարատև զարգացմանը:
4. Ովքե՞ր կանցկացնեն վեբծրագրավորման դասընթացները. դասընթացավարները կլինեն ՀՀ և Սփյուռքի այն ծրագրավորողները, ովքեր պատրաստ են անվճար շաբաթը մեկ անգամ 2 ժամ դաս անցկացնել սաների հետ: EduArmenia-ն արդեն ունի նման փորձառություն. Անգլիաբնակ մեր հայրենակիցը՝ Կարեն Մելիքյանը շաբաթը երկու անգամ վեբծրագրավորման դասընթաց է անցկացնում ՀՀ երկու սահմանամերձ գյուղերի երեխաների համար, դասընթացի արդյունքում կստեղծվի այդ համայնքերի դպրոցների կայքէջերը: