Aeromodelling Workshops


Current Status: Interview confirmed

Provider: Edgar Nersisjan

Աջակցել Գյումրիում և Երևանում արդեն գործող ավիամոդելային աշխատանոցներին և օգնել որպեսզի այլ մասնաճյուղեր բացվեն մյուս քաղաքներում։